ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ(ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΑTΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BOSCH 4Χ25ML

Κωδικός Δόικα
62980066

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιέχει 4 φιαλίδια των 25ml.

Εξάρτημα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS