ΤΑΜΠΕΡ Φ49mm INOX & ΞΥΛΟ MOTTA

Κωδικός Δόικα
91905023

Τεχνικές Προδιαγραφές

flat pressing surface
interchangeable handle

Made in Italy

Εξάρτημα

Barista Tools, ΤΑΜΠΕΡ - ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ
LF
MOTTA
MOTTA