Περισσότερες Όψεις

ΑΝΤΛΙΑ HANNING DPS35-061

Κωδικός: 30955043
ΑΝΤΛΙΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Φ Εισόδου 30mm, φ εξόδου 24mm
40W, 220/240V, 50Hz. Magnetic.

Λεπτομέρειες

HANNINGDPS35-061