Περισσότερες Όψεις

ΒΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗ

Κωδικός: 75095099
ΒΡΥΣΕΣ
απόσταση τρυπών 155 mm
σύνδεση o 3/4"
with shower pre-washing kit|cast spout 250 mm|mounting distance 155 mm|connections ø 3/4"

Λεπτομέρειες

GASTROFIT*
LF3759099
Προϊόντα από τα οποία αποτελείται