ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ MULTI SET 1/4''-7/8'' BLACK DIAMOND

Κωδικός Δόικα
99296058

Εξάρτημα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Κάμψη έως 90°
Έυρως διατομών 1/4''-5/16''-3/8''-1/2''-5/8''-3/4''-7/8''
BLACK DIAMOND*
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ64205076