ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 3/4'MF

Κωδικός Δόικα
00095089

Εξάρτημα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

διαστάσεις 38x93mm

Technical Notes  

dimensions ø 30x59 mm|for WASHING MACHINES and DISHWASHERS