ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Φ1/2'ΜΜ

Κωδικός Δόικα
00095157

Εξάρτημα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

διαστάσεις 50x129mm

Technical Notes  

dimensions ø 50x129 mm|for WASHING MACHINES and DISHWASHERS