ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Φ3/4'ΜΜ

Κωδικός Δόικα
00095158

Εξάρτημα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

διαστάσεις 50x137mm

Technical Notes  

dimensions ø 65x137 mm|for WASHING MACHINES and DISHWASHERS