ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ 299ΜΜ

Κωδικός Δόικα
05905026

Τεχνικές Προδιαγραφές

WKT 25 Lt

Εξάρτημα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ- ΡΟΗΣ

Technical Notes  

per ANIMO WKT25HA-WKT25VA