ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ 40W 240V 300oC

Κωδικός Δόικα
25105060

Βάρος

0.010000

Εξάρτημα

ΛΥΧΝΙΕΣ-ΝΤΟΥΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές

max. θερμοκρασία 300°C

Technical Notes  

max. temperature 300°C
LFD221025
ATEL33CU109