ΒΑΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κωδικός Δόικα
06195069

Τεχνικές Προδιαγραφές

for FRYERS-OVENS

Εξάρτημα

ΒΑΝΕΣ--ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
LF
WHIRLPOOL
ZANUSSI-ELECTROLUX
GEV
GEV