ΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ Φ3/8"

Κωδικός Δόικα
06195080

Βάρος

0.320000

Εξάρτημα

ΒΑΝΕΣ--ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

BAINMARIE-PAN-FRYER DOMINA

Technical Notes  

D-shaped pin ø 10x8 mm
LF3359131
MBM168006
MBMRTCP700003
GEV540869