ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΥΤΕΖΑΣ 1700W 230V

Κωδικός Δόικα
10580001

Εξάρτημα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ