ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ 6 ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός Δόικα
16105018

Εξάρτημα

ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ GAS - ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

220/240V - 50/60Hz - 0.6VA - T 120
ACS 1016-00

Technical Notes  

220/240V - 50/60Hz - 0.6VA - T 120|ACS 1016-00
LFD319397
ILVEA49414
EPMS115008