ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2'

Κωδικός Δόικα
00095031

Βάρος

0.066000

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

3355042