ΡΑΚΟΡ 2530 Ζ 1/4'Μ Χ 1/8'F

Κωδικός Δόικα
00095073

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

1/4"M X1/8"F