ΡΑΚΟΡ 2530 Ζ 3/8'Μ Χ 1/8'F

Κωδικός Δόικα
00095074

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

3/8"M X 1/8"F