ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Κωδικός Δόικα
00095090

Βάρος

0.590000

Εξάρτημα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

κατάλληλο για τρύπες max 38mm

Technical Notes  

for max ø 38 mm (1) pipes|low voltage power supply unit included|it prevents limescale|deposition no modification|to the system is required|minimum energy consumption