ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΑΤΟΥ CANDY

Κωδικός Δόικα
00195072

Τεχνικές Προδιαγραφές

H 27,2 mm
o 5x7 mm

Εξάρτημα

ΠΙΑΤΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
LF
DELONGHI
CANDY
ROSIERES
EPMS