ΤΑΜΠΕΡ Φ57mm ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΙΚΟ

Κωδικός Δόικα
01905038

Τεχνικές Προδιαγραφές

πλαστικό

Εξάρτημα

Barista Tools, ΤΑΜΠΕΡ - ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ

Technical Notes  

made of plastic
B.F.C
CASADIO
LF
ROYAL
GEV