ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ 1.3/8'' (35mm)

Κωδικός Δόικα
00290437