ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ HTK70AA 1/8hp R600 SECOP

Κωδικός Δόικα
34206019

Τεχνικές Προδιαγραφές

Συντήρηση - Κατάψυξη
220/240V 50Hz 87W
1/8 Hp, displacement 6.6 cc
R600 LBP

Εξάρτημα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ-ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ