ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 25GR TECNITE

Κωδικός Δόικα
62985071

Τεχνικές Προδιαγραφές

ασφαλές για την υγεία - μη τοξική- άοσμη
Πιστοποίηση NSF-H1
Σχεδιασμένο για μεγάλα διαστήματα λίπανσης

Made in EU

Εξάρτημα

ΓΡΑΣΣΑ-ΛΑΔΙΑ