ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Κωδικός Δόικα
00090016

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

για πλυντήρια

Ημερομηνία Κατάργησης

13 Αυγ 2018
ELFRAMO00002140
ELFRAMO214
LF3316048
KOMEL00002140
KOMEL214