ΡΑΚΟΡ ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Κωδικός Δόικα
00093806

Εξάρτημα

ΚΛΕΙΣΤΡΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

INOX
LF3398054
LINEA BLANCAA050081
LINEA BLANCAA050081I