ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

ΜΠΙΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Κωδικός Δόικα
00093808

Εξάρτημα

ΚΛΕΙΣΤΡΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

φ8 mm

Αντικαταστήθηκε από

80095053
LF3398045
LINEA BLANCAA050116