ΜΟΥΦΑ 3/4'

Κωδικός Δόικα
00095065

Βάρος

0.119000

Εξάρτημα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΔΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

μέρος σπειρώματος 48mm

Technical Notes  

height 50 mm - overflow pipe ø 20.35 mm|external ø 38 mm|complete with gasket and fastening nut||
LF3316008
MBMRIC0002701
MBMRIC0002783
GEV515041