ΡΑΚΟΡ 1'1/4F

Κωδικός Δόικα
00095126

Εξάρτημα

ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

για σωλήνα 32x38mm

Technical Notes  

for hose ø 32x38 mm|swivel nut connector ø 11/4F
Σχετικά Προϊόντα