ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Κωδικός Δόικα
00095184

Εξάρτημα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

φ6χ2χ137mm

Technical Notes  

overall length 137 mm|for detergent dispenser PLAS-CONT
LF3090196
GEV361725