ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Κωδικός Δόικα
00095185

Εξάρτημα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φ6χ2χ137mm
LF3090152
GEV361727