ΚΟΥΡΜΠΑ 1/2" ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Κωδικός Δόικα
00090158

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

3526502
COMENDA280121
LF3526197