ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κωδικός Δόικα
00093811

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

1"1/2
(LAMBER) 075F
LAMBER0200058
LF3316140
EGD10018
GEV506.016