ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κωδικός Δόικα
00090238

Βάρος

0.037000

Εξάρτημα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΔΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
HOONVED32716
LF5015798
GEV512149