ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ 90ο Φ1/4" ΧΦ13ΜΜ

Κωδικός Δόικα
00095107

Βάρος

0.020000

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

hose-end fitting 13 mm για 1300

Technical Notes  

for rinse arm
LF3315016
SILANOS905453
SILANOS908120+908129
SILANOS908120908129
SILANOS908128
WHIRLPOOL483286008181
WHIRLPOOL483286008802