ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΥΣΗΣ

Κωδικός Δόικα
00090048

Εξάρτημα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΡΑΚΟΡ-ΜΟΥΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

για D80F
ELFRAMO00011264
LF5018789
KOMEL00011264