ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΔΟΥ

Κωδικός Δόικα
00095019

Βάρος

0.009000

Εξάρτημα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

κομπλέ

Technical Notes  

complete - coupling for tube ø 4x6 mm
BOBECKE15123
DIHR15123
ELFRAMOLF3090032
KROMO15123
LF3090032
KOMELLF3090032
GEV361.057
GEV361.064
GEV361057