ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

Κωδικός Δόικα
77015076

Εξάρτημα

ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

17Χ21mm