ΑΝΤΛΙΑ 24Vdc

Κωδικός Δόικα
30185019

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ11ΜΜ
BIANCHI IRIS

για στάθμη δεξαμενής - καλώδιο 1000 mm
εύρος ροής 10 L/min - 0.5 bar

Made in Germany

Εξάρτημα

ΑΝΤΛΙΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Technical Notes  

for level tank - cable 1000 mm|flow rate 10 l/min - 0.5 bar
BIANCHI
BIANCHI
BIANCHI
LF
RHEA VENDORS
LIBERTY VERTIEBS
ATEL
ATEL
GEV