ΒΡΥΣΗ ΨΥΚΤΗ KOKKINH 3/8"M

Κωδικός Δόικα
06185053

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αρσενικό σπείρωμα

Εξάρτημα

ΒΑΝΕΣ--ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΡΥΣΕΣ