ΒΡΥΣΗ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 3/8"

Κωδικός Δόικα
06185054

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αρσενικό σπείρωμα

Εξάρτημα

ΒΑΝΕΣ--ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΡΥΣΕΣ