ΑΝΤΛΙΑ BW5000 FLOWJET

Κωδικός Δόικα
30705025

Βάρος

2.400000

Εξάρτημα

ΑΝΤΛΙΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

115 VAC και 230 VAC και 12 VDC
50/60 Hz
Max 40 PSI (2.8 bar)
Control Box διαστάσεις
3.0” H x 5.1” W x 7.6” L
(76 mm H x 130 mm W x 194 mm L)