ΣΥΣΚΕΥΗ TX-504 ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ TURBOTORCH

Κωδικός Δόικα
62200003

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φλόγιστρο (εργαλείο) με σύστημα αυτόματης ανάφλεξης και ενσωματωμένο ρυθμιστή, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί με αέριο MAP/Pro-Max (Προπυλένιο) ή με Προπάνιο. Σύνδεση ρυθμιστή πίεσης CGA-600. Το ακροφύσιο περιστρέφεται κατά 360?. Χρησιμοποιείται για τη «σκληρή» συγκόλληση μετάλλων πάχους από 6 mm έως 32 mm και για τη «μαλακή» συγκόλληση μετάλλων πάχους από 19 mm έως 101 mm.

Εξάρτημα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ