ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΆΤΩΝ C25

Κωδικός Δόικα
63195703

Τεχνικές Προδιαγραφές
Made in Germany

Εξάρτημα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ALPENINOX
LF
ZANUSSI-ELECTROLUX