ΒΡΥΣΗ ΨΥΚΤΗ ΜΠΛΕ 3/8"

Κωδικός Δόικα
06185028

Τεχνικές Προδιαγραφές

Θηλυκό σπείρωμα 3/8

Εξάρτημα

ΒΑΝΕΣ--ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΡΥΣΕΣ