ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 113GR LUBR-FILM PLUS

Κωδικός Δόικα
13185011

Τεχνικές Προδιαγραφές

ασφαλές για την υγεία - μη τοξική- άοσμη
Πιστοποίηση NSF-H1
Σχεδιασμένο για μεγάλα διαστήματα λίπανσης

Made in USA

Εξάρτημα

ΓΡΑΣΣΑ-ΛΑΔΙΑ

Technical Notes  

safe for the health - non-toxic - odourless|NSF-H1 certified|Designed for extended lubrication intervals
GBG
LF
CATTABRIGA
CARPIGIANI
COLDELITE
PROMAG
GEV