ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI(5 ΣΕ 1) 400ML

Κωδικός Δόικα
62987715

Εξάρτημα

ΓΡΑΣΣΑ-ΛΑΔΙΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ελευθερώνει κολλημένα εξαρτήματα , αποτρέπει τριξίματα, μειώνει τριβές και φθορά, προστατευει απο την διάβρωση,
καθαρίζει και φροντίζει χωρίς να λερώνει.
ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.08930554007112