Περισσότερες Όψεις

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ URNEX CAFIZA2 900G

Κωδικός: 63905038
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
για μηχανές καφέ και μηχανές καφέ φίλτρου
για τον καθαρισμό φίλτρων, φλαντζών, γκρουπ

Λεπτομέρειες

LF1092505
URNEX12-C26-900
URNEX12-C26-900N