ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ INTENZA+LAVAZZA

Κωδικός Δόικα
76935000

Τεχνικές Προδιαγραφές

model BRITA INTENZA+
πιστοποιημένο κατά NSF

Εξάρτημα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ
GAGGIA
LF
BRITA
LAVAZZA
ATEL