ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΗΟ.RE.CA Β58ΜΧ

Κωδικός Δόικα
86905026

Εξάρτημα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

για την καταπολέμηση των βακτηριδίων και την αποσκλήρυνση
φιλτράρισμα 150 MICRONS
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9 ° Fr 11400L
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 18 ° Fr 5700L
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 45 ° Fr 2280L
διαστάσεις 150x439 mm - από 5 ° C έως 40 ° C
μέγιστη πίεση 8 ατμόσφαιρες
κάθετη / οριζόντια εγκατάσταση
και για Αυτόματους πωλητές
LF3010179
BILT*
Σχετικά Προϊόντα